• Zabiegi na twarz
  • Zabiegi na ciało
  • Dłonie i stopy

Wrastające paznokcie

to bardzo bolesny i utrudniający życie problem.

Pamiętajmy, że wizyta u chirurga to ostateczność. Problem tkwi w nieprawidłowym zawijaniu się paznokcia palucha u stóp, po obu bokach i wrastanie w wał otaczający płytkę paznokciową. Wrastanie jest często poprzedzone urazem okolicy paznokcia, spowodowane zbyt głębokim jego obcięciema lub skaleczenie wału paznokciowego przy wycinaniu tzw. skórek. Może to być również następstwem noszenia zbyt ciasnego obuwia.

W miejscu, gdzie wrasta paznokieć rozwija się bardzo bolesny stan zapalny, którego nie można wyleczyć. Przedłużający się stan zapalny powoduje, że nasz organizm próbuje się  bronić poprzez rozwój ziarniny. Niestety, nie leczony stan zapalny doprowadza do sytuacji, kiedy wizyta u chirurga staje się koniecznością.

Kiedy odczuwamy ból i dyskomfort, najlepiej od razu wybrać się do wykwalifikowanej kosmetyczki, która nałoży klamrę korygującą bądz rurki Sulci Protector, co da natychmiastową ulgę i stopniowo wyprowadzi paznokieć w prawidłowym kierunku.

Kosmetyczki w naszym salonie Magic Look mają do dyspozycji produkty niemieckiej firmy Gehwol, które specjalizują się w tychże problemach; klamry plastikowe BS Quick oraz rurki Sulci Protector

Rurki Sulci Protector.

Jeśli wrastanie jest nie groźne, spowodowane np. niewłaściwym obcinaniem paznokci ta metoda  kontroluje tor rośnięcia paznokcia. Rureczką nasuwa się na odpowiednio przygotowany brzeg paznokcia i utrwala masą do rekonstrukcji paznokcia.

Klamra drutowo – plastikowa  do korekty paznokci zdeformowanych, rolujących się i zdeformowanych ze współistniejącym stanem zapalnym. Stosowana przy wrastaniu jednostronnym.

Klamra wykonana ze sprężystego drutu, zakończona dwoma haczykami unoszącymi brzegi paznokcia, skuteczna w stanach zapalnych z wysiękiem i ziarniną, stosowana w bardzo trudnych przypadkach, szczególnie polecana diabetykom..

Ceny usług dostępne są na stronie www.moment.pl

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Przedsiębiorstwo ODAN z siedzibą w Gliwicach, ul. Jowisza 32, wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem: 2033/09, NIP: 631-001-46-43, REGON: 271126739

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz