• Zabiegi na twarz
  • Zabiegi na ciało
  • Dłonie i stopy

Skóra naczyniowa

Rumień lub tzw. pajączki  to problem większości z nas. Stanowią one duży problem estetyczny, szczególnie, jeśli są umiejscowione na twarzy.  Na proces ich powstawania ma wpływ wiele czynników, takich jak: skłonności genetyczne, duże wahania temperatury (klimatyzacja, ogrzewanie, solarium), duża wilgotność powietrza czy wiatr.

Zamykanie naczynek IPL

Niestety, kosmetyki stosowane w domu oraz suplementacja diety w elementy wzmacniające naczyńka tylko chronią nas przed ich pękaniem, natomiast nie usuwają już istniejących. Pomocne mogą być natomiast zabiegi z zastosowaniem intensywnego pulsującego światła.

IPL kieruje wiązkę światła o precyzyjnie określonych parametrach, które jest pochłaniane przez barwnik – hemoglobinę. Krew ulega koagulacji (ścina się) lub odparowuje, na skutek czego naczynie krwionośne zostaje zniszczone od wewnątrz. Metodę tę można również stosować u osób z trądzikiem różowatym.

Aby zamknąć naczynko krwionośne potrzeba od 2 do 5 zabiegów zrobionych w odstępach 3tygodniowych. Jeśli zabiegowi została poddana duża powierzchnia (w przypadku rumienia na twarzy), po zabiegu może pojawić się zaczerwienienie lub lekki obrzęk, który zwykle ustępuje po kilku dniach.

Przeciwwskazania :

są takie same jak do wszystkich zabiegów IPL, natomiast po zabiegu należy unikać peelingów, kosmetyków drażniących (z alkoholem, spirytusem), opalania, sauny i chlorowanej wody. Można na skórę poddaną zabiegowi używać kremów typu lantan lub bepanten.

Ceny usług dostępne są na stronie www.moment.pl

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Przedsiębiorstwo ODAN z siedzibą w Gliwicach, ul. Jowisza 32, wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem: 2033/09, NIP: 631-001-46-43, REGON: 271126739

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz